First meeting with the Options4all team

WIT

Last Saturday, February 1st was the first meeting / seminar Option4all in Postiljon Hotel in Bunnik presented by Arthur Brekelmans. We were in a club of more than 60 people , the atmosphere was quite supreme real family atmosphere . It was especially nice to the people you normally would only Facebook can now see in real life to see.

It was as if you know each other for years while for most it is actually only a few months. And that is what is at stake in Options4all togetherness, work as a team, each with his or her specialty. They complement each other, advice and learn from each other, you learn to overcome your Fears by crawling out of your shell

OVERWINNEN

And if you do not dare, or equal to, step by step, you’ll get through coaching and sharing experiences. But the biggest factor is your own body, your mindset. You have to want it, to have the drive to change yourself and grow.

We now live in an economic crisis; people want to be financially dependent. Creditors may occasionally resolve and make money. But because a large group of Dutch people are stuck in the “I should work” (for an employer) while so many other options, but it really does not dare to do.

About half a year ago, I put the step on the road to financial relaxed life. What I ‘m saying is that I have no desire to nodes to be with 0 Dollars on my bank account. At the end of the month even each month to make ends meet NO! That’s not what I want. I want at the end of the month have money to do fun things to invest in new projects, my hobbies exercise.

Options4all offering me this opportunity. It is there to ensure that you open and dare to take to make the step. It is not done for as many people think.

What often happens is that people who are not ready to make something with it. I’m talking about MLM and online marketing to say that it is a scam because you have to form a team and money to pay , and that the person above you get more money etc etc.

But think about it now if you want to start your own business. Then you need to invest anything at all to do anything. You have staff need a building, promotion, products, customers, and so on . That costs a lot of money.

In MLM companies that cost significantly less. But you get a lot of valuable information and products in return. Take Options4all the cost of a subscription is € 49.90 per month.

What stands opposite ?

 • – Direct contact with coaches
 • – You’re in a team of entrepreneurs and specialists
 • – E -books to increase your financial IQ
 • – There are regular seminars held throughout the Netherlands
 • – There are “homework” assignments given to get you started
 • – There are several websites available with valuable information
 • – We work with rotator so that all the empty spots are filled
 • – There will be a webinar held on fixed days for members and are not yet members
 • – Tools are available to help you along
 • – There are short tutorials made ​​where step by step explanation is given .

What is being asked of you?

 • – Registration of at least 2 members
 • – Participation in meetings and webinars
 • – Parts and Liken links and pictures for viral spread
 • – Each tag in the pictures of meetings and other
 • – Doing what you’re good to carry your part
 • – The people in the Facebook group to send a friend request.
 • – You leave testimonials on the websites.
 • – Register yourself on the websites

“First give before you get something back” and work together as a team. That’s what it’s all about. When you’re around people your friends, family, you do the same.

Don’t you want to miss it? Then quickly join the Team Options4all.

Quickly click on the link below.

http://www.options4all.com/info/opties/?id=d3sd1849hiqx

Or send me a message I will help you further.

Advertisements

Options4all

WIT 

Afgelopen zaterdag 1 februari was de eerste bijeenkomst / seminar van Option4all in het Postiljonhotel in Bunnik We waren met een club van ruim 60 man, de sfeer was opperbest echt een familie sfeer. Het was vooral leuk om de mensen die je ‘normaal’ gesproken alleen op Facebook ziet nu ook in het echt te zien.

Het was alsof je elkaar al jaren kent terwijl het eigenlijk voor de meesten maar een paar maanden is. En dat is ook waar het om draait bij Options4all de saamhorigheid, werken als een team met ieder zijn/haar specialiteit. Men vult elkaar aan, adviseert en leert van elkaar, je leert angsten te overwinnen door uit je schulp te kruipen.

OVERWINNEN

Door de pijl te breken met je lichaam laat je je angsten vrij

En als je het niet gelijk durft of kan, stapje voor stapje kom je er wel door coaching en delen van ervaringen. Maar de grootse factor is je eigen instelling, je mindset. Je moet het willen, de drive hebben om jezelf te veranderen en te groeien.

We leven nu in een economische crisis, mensen willen financieel afhankelijk zijn. Schulden af kunnen lossen en geld verdienen. Maar omdat een grote groep Nederlanders vast zitten in het moeten werken (voor een werkgever) terwijl er zoveel andere mogelijkheden zijn maar het eigenlijk niet durven doen.

piramide

Onze maatschappij 😦

Ruim een half jaar geleden heb ik de stap gezet op weg naar een financieel relaxed leven. Wat ik daarmee wil zeggen is dat ik geen zin meer heb om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen om aan het einde van de maand Kiet te zijn met 0 Euro op mijn bank rekening. NEE! Dat wil ik niet meer. Ik wil aan het einde van de maand geld overhouden om leuke dingen te kunnen doen, te kunnen investeren in nieuwe projecten, mijn hobby’s kunnen uitoefenen.

Options4all biedt mij deze mogelijkheid. Het gaat er wel om dat je ervoor open staat en de stap durf te zetten om te doen. Het wordt niet voor je gedaan zoals heel veel mensen denken.

Wat vaak het geval is dat mensen die er niet direct iets mee te maken hebben. Dan heb ik het over MLM en online marketing zeggen dat het oplichterij is omdat je een team moet vormen en geld moet betalen en dat degene die boven je staat meer geld binnen krijgt etc etc.

Maar denk er nu eens over na als je een eigen bedrijf wilt opstarten. Dan moet je ook investeren om überhaupt iets te kunnen doen. Je hebt personeel nodig, een pand, promotie, producten, klanten en ga zo maar door. Dat kost handen vol geld.

Bij MLM bedrijven zijn die kosten aanzienlijk lager. Maar je krijgt er een hoop waardevolle informatie en producten voor terug. Neem nu Options4all de kosten voor een abonnement bedraagt €49,90 per maand.

Wat staat daar tegenover?

–         Direct contact met coaches

–         Je zit in een hecht team van ondernemers en specialisten

–         Er zijn specialisten aan het werk

–         E-books om je financiële IQ te vergroten

–         Er worden regelmatig seminars gehouden door heel Nederland

–         Er worden “huiswerk” opdrachten gegeven om je op weg te helpen

–         Er zijn verschillende websites beschikbaar met waardevolle informatie

–         Er wordt gewerkt met rotator zodat alle lege plekjes worden ingevuld

–         Er wordt op vaste dagen een webinar gehouden voor leden en nog niet leden

–         Er worden tools beschikbaar gesteld om je op weg te helpen

–         Er worden korte tutorials gemaakt waar stap voor stap uitleg wordt gegeven.

Wat wordt er van jou gevraagd?

–         Inschrijving van minimaal 2 leden

–         Deelname aan webinars en meetings

–         Delen en Liken van links en foto’s voor virale verspreiding

–         Elkaar taggen in de foto’s van meetings en anderen

–         Het doen waar jij goed in bent om je steentje bij te kunnen dragen

–         Met de mensen in de Facebook groep een vriendschapverzoek sturen.

–         Je testimonia achter laten op de websites.

“Eerst geven voordat je wat terug krijgt” En samenwerken als een team. Daar draait het allemaal om. Bij mensen in je omgeving, vrienden, familie doe je dat ook.

Wil je het niet missen? Wordt dan snel lid. Klik snel op de onderstaande link.

http://www.options4all.com/info/opties/?id=d3sd1849hiqx

Of stuur mij een berichtje ik help je graag verder.

SAMEN

TEAM WORK MAKES THE DREAM WORK

Weg met de verwarring!

Logo OptionAlert

Het gaat goed met OptionAlert. We zijn al met ruim 1600 mensen terwijl we net een maand bezig zijn. Er is de laatste dagen wat verwarring ontstaan rond OptionAlert, naar aanleiding van een niet positief artikel in De Telegraaf. Er werd onder meer gesteld dat OptionAlert een moderne kettingbrief zou zijn, een piramidespel.Het opzetten van OptionAlert heeft een ruim jaar zorgvuldige voorbereiding… gevergd. OptionAlert is volledig legaal. Er heeft een aantal juristen naar het concept gekeken en goedkeurig gekregen. We hadden nooit die goedkeuring gekregen wanneer de juristen diezelfde conclusie hadden getrokken als deze ene columnist in De Telegraaf.

Het is belangrijk dat je goed begrijpt dat OptionAlert voor zijn leden een verdienmodel hanteert dat is goedgekeurd door de Nederlandse wetgever.

Een ander punt van verwarring is gelegen in de opmerking van de journalist over inkomstenbelasting. In onze voorbereiding hebben we ook steeds nauw contact gehouden met fiscalisten.

De inkomsten uit ons member-gets-member systeem zijn, in Nederland volgens een uitspraak van de hoge raad,  niet belastbaar voor de inkomstenbelasting. Desondanks is het, om hier zeker van te zijn, goed om dit aan je belastinginspecteur voor te leggen.

Het is buitengewoon jammer dat de betreffende columnist zijn huiswerk niet goed heeft gedaan en zijn journalistieke taak niet zorgvuldig heeft uitgevoerd: er is geen hoor/wederhoor geweest.

We betreuren het dat door deze eenzijdige en onzorgvuldige berichtgeving verwarring kan zijn ontstaan bij de leden van OptionAlert.

Het product OptionAlert heeft in de eerste maand al de eerste winsten opgeleverd uit de opties. Aan veel leden is ook al commissie uitgekeerd, waardoor voor veel leden de abonnementsfee van 49 euro allang weer is terugverdiend.

Dat is waar het om draait: OptionAlert is een uitstekende manier om geld te kunnen verdienen op de beurs. En om extra inkomsten te kunnen genereren vanuit de commissies voor het aanbrengen van nieuwe leden.

Met hartelijke groet,

www.TeamOptionAlert.nl